SATURDAY 14/09/19

5.00AM – ABC NEWS 6.00AM – ZUMBA 6.30AM – GOOD MORNING SAMOA (LIVE) 9.00AM – CARTOON 10.00AM – LALI(R) 10.30AM – E TE SILAFIA (R) 11.00AM – MOVIE – THE LITTLE GIANTS 1.00PM – FAAFIAFIAGA FAASAMOA (R) 1.30PM – TAGATA PASIFIKA 2.00PM – MOVIE – HERBIE : FULLY LOADED 4.00PM – CARTOON 5.55PM – ZUMBA 6.30PM – TALA FOU 7.00PM – TVNZ NEWS 8.00PM – LALI 8.30PM – TALA FOU (R) 9.00PM – MOVIE – E.T 11.00PM – MOVIE – LETHAL WEAPON