SATURDAY 10/08/19

5.00AM – ABC NEWS

6.00AM – ZUMBA

6.30AM – GOOD MORNING SAMOA (LIVE)

9.00AM – CARTOON

10.00AM – LALI(R)

10.30AM – MOVIE – CATS & DOGS

12.00PM – FAAFIAFIAGA FAASAMOA (R)

12.30PM – FRESH

1.00PM – TAGATA PASIFIKA

2.00PM – TAMA O LE TAUSAGA (R)

2.30PM – MOVIE – THE FORBIDDEN KINGDOM

4.00PM – CARTOON

5.55PM – ZUMBA

6.30PM – TALA FOU

7.00PM – TVNZ NEWS

8.00PM – LALI

8.15PM – PNC – MANU SAMOA V FIJI (LIVE)

10.15PM – TALA FOU (R)

11.00PM – PNC – USA V JAPAN

2.00AM – RUGBY – IRELAND V ITALY (LIVE)